Numele și adresa operatorului Go Veggie

Operatorul site-ului www.goveggie.ro este S.C. Go Veggie S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Agricultori, nr 146, sector 3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/7310/2017, cod unic de inregistrare fiscală 37607622, telefon: 0374.611.474, e-mail: contact@goveggie.ro.

Orice persoană ne poate contacta în mod direct, cu întrebări sau sugestii în legătură cu protecția datelor cu caracter personal la adresa contact@goveggie.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru noi, protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă. Astfel, in cele de mai jos, iți vom explica tipul de date cu caracter personal colectate, modalitatea de prelucrare a acestora, drepturile persoanelor vizate, timpul de păstrare a acestora precum și alte informații relative prelucrării datelor cu caracter personal.

Navigarea pe site-ul nostru e posibilă fără nicio declarare a datelor cu caracter personal.Cu toate acestea, pentru anumite situații specifice precum completarea unui chestionar sau participarea la un concurs, persoanelor vizate li se pot colecta și prelucra anumite date cu caracter personal. In acest caz ne obligăm să obținem consimțământul persoanei vizată. Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor specifice țării.

Pe lângă natura, amploarea și scopul pentru care colectam și procesăm date cu caracter personal, te vom informa și despre drepturilor de care beneficiezi, drepturi reglementate de Regulament. În calitate de operator, am implementat măsuri tehnice și organizaționale astfel încât să asiguram protecția completă a datelor personale.

Definiții și termeni

Date personale sau Datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoană vizată).

Persoana vizată reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică „identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor reprezintă efectuarea oricăror operațiuni asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricția prelucrarii se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor.

Crearea de profiluri se referă la orice formă autorizată de prelucrare a datelor personale constând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană fizică, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța la muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau deplasările unei persoane fizice.

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor personale într-o asemenea manieră încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie stocate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale care să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Operator sau operator responsabil pentru prelucrare – este persoana fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele prelucrarii de date personale; acolo unde scopurile și mijloacele prelucrarii sunt determinate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre.

Destinatarul este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca destinatari. Prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile prelucrarii.

Terță parte este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organ în afara persoanei vizate, operator, prelucrător și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a prelucrătorului, aunt autorizate să prelucreze date personale.

Consimțământ – consimțământul persoanei vizate reprezintă orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale. 

Cookies

Site-ul www.goveggie.ro utilizeaza cookie-uri pentru a-ti furniza o experienta cat mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului tau, precum personalizarea anumitor setari, pastrarea optiunilor pentru diverse produse in cosul de cumparaturi generandu-se astfel flexibilitatea “cosului de cumparaturi”. Cookie-urile ne ofera un feedback valoros asupra modului in care este utilizat site-ul, astfel incat sa il putem face si mai eficient si accesibil pentru tine. Ele permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta. Imbunatatesc de asemenea eficienta publicitatii online.

Pentru mai multe informații privind cookie-urile pe care le folosim poți consulta pagina Informații Cookies.

Înscrierea la newsletter

Site-ul nostru îți oferă posibilitatea de a te înscrie la newsletter-ul Go Veggie. Ne informăm clienții și partenerii de afaceri în mod regulat prin intermediul unui newsletter despre ofertele noastre. Newsletter-ul poate fi primit de către persoana vizată doar dacă (1) persoana vizată are o adresă de email validă și (2) dacă persoana vizată se înregistrează pentru a primi newsletter-ul. Un email de confirmare va fi trimis către adresa de e-mail înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată în vederea trimiterii newsletter-ului, pentru motive legale, prin procedura double opt-in. Acest email de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă deținătorul adresei de email este autorizat să primească newsletter-ul. Pe parcursul înregistrării la newsletter, stocăm adresa de IP a sistemului computer-ului atribuit de către furnizorul de servicii de internet (ISP) și folosit de către persoana vizată în momentul înregistrării, la fel ca și data și timpul înregistrării. Colectarea acestor date e necesară pentru a înțelege posibilele întrebuințări neadecvate a adresei de email a unei persoane vizate la o dată mai târzie, și de aceea servește scopului de protecție legală. Datele personale colectate ca parte din înregistrarea pentru un newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. În plus, cei care se înscriu la newsletter vor fi informați prin email, atât timp cât acest lucru e necesar pentru serviciul de newsletter sau pentru o înregistrare în chestiune, căci acesta ar putea fi cazul în eventualitatea unor modificări la oferta de newsletter, sau în eventualitatea unei schimbări ale circumstanțelor tehnice.

Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de către serviciul de newsletter către terțe părți.

Înregistrările la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul de a stoca date personale, dat de către persoana vizată pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricând. Există un link în fiecare newsletter pentru dezabonare.

Posibilitatea contactului prin website

Site-ul nostru conține informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Dacă o persoană vizată ne contactează prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate pentru scopul prelucrarii și contactării persoanei vizate.

Date personale pe care le prelucrăm

GO VEGGIE colectează următoarele tipuri de date personale:

 • Nume și prenume
 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Detalii de facturare, plată și livrare

Avem nevoie de aceste date pentru a-ți oferi următoarele servicii:

Comenzi GO VEGGIE

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a-ți confirma comanda și pentru a te informa despre stadiul comenzii tale
 • Număr de telefon – te vom contacta dacă apar probleme la livrarea produselor și vei fi contactat telefonic de catre curier în vederea livrarii comenzii
 • Adresa de livrare – avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate
 • Adresa de facturare – avem nevoie de aceste date pentru a-ți emite factura

Suport GO VEGGIE

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a te identifica
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu tine în vederea rezolvării situațiilor apărute
 • Număr de telefon – te vom contacta pentru a grăbi rezolvarea unei probleme; comunicarea poate fi înregistrată pentru a documenta situația apărută și rezolvarea ei
 • Detalii IP & sesiune pe GO VEGGIE – avem nevoie de aceste date pentru a-ți putea oferi serviciul de comunicare Chat și pentru a-ți putea răspunde la întrebări aflând ce pagini ai vizitat în cadrul sesiunii pe site-ul nostrum.

Funcționarea site-ului www.goveggie.ro

 • Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet
 • Informații cont GO VEGGIE – informațiile tale vor fi păstrate în CRM-ul intern pentru a permite angajaților noștri și site-ului GO VEGGIE să îți ofere o experiență personalizată

Autentificare/Inregistrare pe www.goveggie.ro cu un cont social media

 • Autentificarea cu un cont facebook sau google: Colectăm datele profilului dvs. public numai din consimțământul pe care îl acordați înainte de a iniția autentificarea socială, din rețeaua socială utilizată pentru a vă autentifica pe site-ul nostru web. Aceste date includ prenumele, prenumele, adresa de e-mail, linkul către profilul dvs. de socializare, identificatorul unic, legătura cu avatarul profilului social. Aceste date sunt utilizate pentru a crea profilul de utilizator pe site-ul nostru web. Puteți revoca acest acord în orice moment, trimițându-ne un e-mail.

Newsletter GO VEGGIE

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste informații pentru a-ți comunica într-un mod mai personal.
 • E-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a putea trimite newsletter-ul.

Comportament online

 • Datele tale personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies.

Găzduirea și stocarea datelor tale are loc la ROMARG SRL, cu sediul în Romania. Datele personale pentru newsletter vor fi încărcate în Mailchimp, care va acționa ca un împuternicit pentru GO VEGGIE și operează livrarea newsletter-ului nostru.

Furnizorii de servicii cu care colaborăm pentru a ne desfășura activitatea sunt:

Ștergere de rutină și blocarea datelor personale

Go Veggie va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legiuitorul european sau de către alte legi aplicabile. Dacă scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabilă în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cererințele legale.

Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces al persoanei vizate. In vederea exercitarii dreptului de acces persoana vizata poate oricând să contacteze GO VEGGIE cu o solicitare in acest sens prin care sa obtina un raport al datelor cu caracter personal.

Dreptul de rectificare. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci cand acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificari sau necesita a fi completate.

Dreptul la ștergere. Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dupa cum urmeaza: i) atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) persona vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, iii) persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare, sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament, iv) datele cu caracter personal au fost procesate in mod illegal sau o dispozitie legala in vigoare impune stergerea acestora.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restrictionarea prelucrarii, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: i) acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată, ii) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restrictionarea utilizării lor, iii) GO VEGGIE nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi, iv) persoana vizată s-a opus prelucrarii în conformitate cu prezentul regulament.

Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoană vizată are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal catre o terta persoana sau catre insasi persoana vizata.

Dreptul la opozitie. Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricand, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și crearii de profiluri. GO VEGGIE nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opozitii, decât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă GO VEGGIE prelucreaza date personale pentru scopuri de marketing direct, acolo unde exista un consimtamant prealabil, persoana vizată va avea dreptul să se opuna oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică crearii de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată de GO VEGGIE pentru scopuri de direct marketing, atunci GO VEGGIE nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către GO VEGGIE pentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public.

Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri. Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau în mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. GO VEGGIE va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea GO VEGGIE, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a retrage consimțământul. Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Dreptul de a formula o plangere autoritatii de supraveghere – in cazul in care persoana vizata apreciaza ca drepturile sale legitime in legatura cu operatiunile de prelucrare a datelor personale au fost incalcate, aceasta se poate adresa cu o plangere in acest sens Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Daca doresti sa iti exerciti drepturile sau sa ne transmiti o notificare / cerere te rugam sa ne contactezi pe adresa de e-mail: contact@goveggie.ro. Iti vom raspunde in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile. Pentru orice intarzieri te vom anunta si iti vom oferi motivele justificate ale intarzierii.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6(1) lit. al Regulamentului servește ca bază juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulament. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulament. In cazuri rare, prelucrarea dateleor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulament. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 din Regulament).

Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f Regulament, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi pastrate doar pentru perioada necesara scopului pentru care au fost colectate. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse. Vor fi pastrate doar acele date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.

Pentru newsletter vom păstra datele tale cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne vei notifica că nu mai dorești să primești newsletter-ul. După această perioadă, datele tale personale vor fi distruse ireversibil.

Pentru comenzile plasate pe site-ul nostru datele tale personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală

Furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

Protejarea datelor cu caracter personal

GO VEGGIE aplica un cadru intern de politici si standarde minime privind protectia datelor cu caracter personal. Aceste politici si standarde sunt acualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor si evolutiei pietei. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare luam masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor cu caracter personal precum si pentru a asigura cadrul necesar prelucrarii acestora.